GDPR-privacybeleid van Behost

Laatst bijgewerkt: 26 juli 2020

 

Definities

 • BeHost
  zandgang 6, 3000 Leuven

 • AVG
  Algemene verordening gegevensbescherming.

 • Gegevensbeheerder
  Verwerkingsverantwoordelijke betekent de natuurlijke of rechtspersoon die (alleen of samen of gemeenschappelijk met andere personen) bepaalt voor welke doeleinden en op welke manier persoonlijke informatie wordt of zal worden verwerkt.

 • Gegevensverwerker
  Gegevensverwerker betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens de gegevensbeheerder verwerkt.

 • Betrokkene
  De betrokkene is elke levende persoon die onze service gebruikt en is het onderwerp van persoonlijke gegevens.

1.  Principes voor de verwerking van persoonsgegevens

Onze principes voor het verwerken van persoonsgegevens zijn:

 • Eerlijkheid en rechtmatigheid. Wanneer we persoonsgegevens verwerken, moeten de individuele rechten van de betrokkenen worden beschermd. Alle persoonsgegevens moeten op een legale en eerlijke manier worden verzameld en verwerkt.
 • Beperkt tot een specifiek doel. De persoonlijke gegevens van de betrokkene mogen alleen voor specifieke doeleinden worden verwerkt.
 • Transparantie. De betrokkene moet worden geïnformeerd over hoe zijn / haar gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt.
 • Veiligheid. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de verwerkte gegevens. Toegang tot de gegevens wordt beperkt tot de noodzakelijke personen.

2.  Welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken

BeHost verzamelt verschillende soorten persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Persoonlijke gegevens kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Voornaam en achternaam
 • (mobiele) telefoonnummer
 • Adres, staat, provincie, postcode, plaats
 • IP-adress
 • Technische browserinformatie
 • Cookie ID
 • Klik- en surfgedrag
 • Social media account

3.  Hoe we de persoonsgegevens gebruiken

BeHost gebruikt de verzamelde persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Om u diensten te verlenen
 • Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze diensten en / of producten
 • Relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
 • Om klantenondersteuning te bieden
 • Om analyse of waardevolle informatie te verzamelen, zodat we onze diensten kunnen verbeteren
 • Technische problemen opsporen, voorkomen en aanpakken

4.  Rechtsgrondslag voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag van BeHost voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke gegevens die worden beschreven in dit gegevensbeschermingsbeleid hangt af van de persoonlijke gegevens die we verzamelen en de specifieke context waarin we de informatie verzamelen:

 • BeHost moet een contract met u sluiten
 • U heeft BeHost hiervoor toestemming gegeven
 • Het verwerken van uw persoonlijke gegevens is in het belang van BeHost
 • BeHost moet de wet naleven

5.  Bewaring van persoonsgegevens

BeHost bewaart uw persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit gegevensbeschermingsbeleid.

BeHost bewaart en gebruikt uw gegevens voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en ons beleid af te dwingen.

 

6.  Rechten op het gebied van gegevensbescherming

Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), heeft u bepaalde gegevensbeschermingsrechten. Neem contact met ons op als u wilt worden geïnformeerd over de persoonlijke gegevens die we over u bewaren en als u wilt dat deze uit onze systemen worden verwijderd. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via een e-mail [email protected].

In bepaalde omstandigheden heeft u de volgende gegevensbeschermingsrechten:

 • Het recht op toegang, update of verwijdering van de informatie die we over u hebben
 • Het recht op rectificatie
 • Het recht om bezwaar te maken
 • Het recht op beperking
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • Het recht om toestemming in te trekken

7. Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

De verzamelde persoonsgegevens zullen niet meegedeeld worden met derde partijen voor dericte marketing doeleinden tenzij de betrokkene voorafgaand toestemming voor heeft vertsterkt, dit is noodzakkelijk in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.
 

8. Cookies

BeHost website maakt gebruik van cookies om u ervaring op onze website te verbeteren. De informatie die we hierdoor krijgen kan overgebracht worden naar onze servers of aan die van een derde partij. Volgende cookies kunnen gebruikt worden: 

 • Functionaliteit en bescherming van de website 
 • Analytische cookies 
 • Sociale media cookies 

U kunt ervoor kiezen om cookies gebruik uit te schakkelen via uw brouwser. De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum maar u kunt ze ook handmatig verwijderen (bekijk hiervoor de browser hulppagina).  

9.  Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u de mogelijke wijzigingen kunt volgen.